Samospráva

Adresa úradu:
Obec Sečianky
Č. 89
991 10 p. Veľká Ves nad Ipľom

Telefón: +421 47 488 81 18

E- mail: ocusecianky@gmail.com

Starosta obce: PhDr. Jozef Deák

Zástupca starostu: Štefan Deák

Členovia obecného zastupiteľstva:
Gabriel Zólyomi
Ladislav Csernus
Mgr. Mária Kelemenová
Štefan Deák
Ildikó Várköziová

Pracovníčka OcÚ: Ing. Andrea Barjánová

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00